× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Corten Medic

Gabinet medycyny szkolnej Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im dr Zofii Golewskiej - Centrum Medyczne Corten Medic Tomasz Sikora Przychodnia Lekarska Nr 2

Informacje o komórce

Przychodnia stomatologiczna

Gabinet medycyny szkolnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna szkolna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna szkolna


Adres

48-363 26 15
Koźmińska 7
00-448 Warszawa

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1